MICROSCOPI

external image microscope.gif

El microscopi és un instrument òptic que permet observar objectes de diversa grandària que són massa petits per a ser vists a ull nu. Es tracta d'un instrument òptic que conté una o diverses lents que permeten obtenir una imatge augmentada de l'objecte i que funciona per refracció. La ciència que investiga els objectes petits utilitzant aquest instrument es diu micròscopia.
El microscopi va ser inventat a l'any 1.610,per Galileo Galilei,segons els italians, o per Zacharias Janssen, segons els holandesos.
El 1665 Hooke va observar per primer cop amb un tall de suru i va notar que el material era porós, en conjunt, formava cavitats poc profundes a manera de "celditas" a les quals va anomenar cèl·lules. Es tractava de la primera observació de cèl lules mortes.
Uns anys més tard, Malpighi, anatomista i biòleg italià, va observar cèl lules vives. Va ser el primer a estudiar teixits vius amb el microscopi.

A mitjants del segle XVII un holandès,. Anton van Leeuwenhoek,utilitzant microscopis simples, va descobrir per primera vegada protozous, bacteries, espermatuzoides i globuls vermells.